Sähköautoilijat ry on kuluttajajärjestö, joka valvoo sähköautoilijoiden etuja ja edistää sähköautoilun yleistymistä. Sähköautoilijoiden lisäksi edustamme myös sähkömoottoripyörien ja -veneiden sekä muiden sähköajoneuvojen käyttäjiä. Haluamme edistää kestävää kehitystä ja toimia tiiviisti kuluttajarajapinnassa.

Tavoitteemme on lisätä sähköllä liikkumisen määrää ja vähentää siten fossiilisten polttoaineiden käyttöä. Pyrimme vaikuttamaan päättäjiin ja yleiseen mielipiteeseen. Tiedotus onkin yksi tärkeimpiä tehtäviämme. Tuomme julki viimeisintä tutkittua tietoa sähköajoneuvoista ja niiden eduista. Esiinnymme useissa seminaareissa, tapaamme päättäjiä ja kirjoitamme asiantuntija-artikkeleita sekä osallistumme nettikeskusteluihin. Laadimme kuluttajien avuksi lataamisohjeita sekä opastamme sähköasentajia kytkemään latausasemia.

Toimimme myös ajatushautomon periaatteella, eli keräämme käyttäjien näkemyksiä, kokemuksia sekä mielipiteitä ja muodostamme niistä lausuntoja ja ideoita sähköautoilun edistämiseksi.

Seuraamme aktiivisesti, mitä täyssähköajoneuvojen markkinoilla tapahtuu maailmanlaajuisesti ja teemme tiivistä yhteistyötä Suomen Tesla-klubin kanssa.

Sähköautoilijat ry:n puheenjohtajana toimii Teollisuusneuvos Kari Kallonen.